Life coaching képzés: kitől és mit tanuljunk?

A life coaching a coaching egyik kiemelten fontos ágazata, mely gyakorlatilag minden fontos coaching folyamat mögött rejtőzik, és egyben magában is foglal több coaching részterületet, így például a párkapcsolati coachingot is.

Mit csinál a life coach?

A life coach személyes jellegű beszélgetést folytat a résztvevő(k)vel. Ezeknek a beszélgetéseknek az elsődleges célja, hogy tisztázza az egyén jövőképét, valamint segítse a célok kitűzését. A beszélgetések során a végső célja az, hogy az adott személy a coaching eredményeként kielégítő, sikeres és teljes életet élhessen.

A life coach nem pszichológus, a beszélgetések sok szempontból más jellegűek. A life coach sokkal inkább olyan, mint egy barát vagy egy tanácsadó, aki segít új nézőpontot találni arra az élethelyzetre, amelyben nem tudunk előrelépni. A life coach elnevezés magában hordozza a coach, azaz edző kifejezést – hiszen a life coach sok szempontból egyfajta edző is, aki az életre, a mindennapokra, a döntéseinkre készít fel bennünket, továbbá ellenőrzi és támogatja a kitűzött célok megvalósulását, megvalósítását.ekz

Amit egy képzésen tanulni lehet

A hazai képzőintézmények arra készítik fel a hallgatókat, hogy szakemberként a gyakorlatban is megállják a helyüket. Egy végzett life coach felkészülten kérdez, beszélget, igyekszik megismerni a klienst, a motivációit, érdeklődési köreit és vágyait. A kérdések segítik az ügyfelet abban, hogy a beszélgetések során megtalálják saját magukat, őszintén és kritikusan legyenek képesek szembenézni önmagukkal és meghozott döntéseikkel.

Az őszinteségre építve pedig lehetőségük van arra, hogy felismerjék saját belső motivációikat, életcéljukat, illetve azt, hogy pontosan milyen lépéseket tehetnek annak érdekében, hogy meg is valósítsák minden céljukat.

Képzési lehetőségek

Magyarországon egyre több oktatóval találkozhatunk, így a megfelelő life coach képzés kiválasztásakor érdemes alaposan körülnézünk. Íme néhány képzőintézmény:

Az elmúlt években az tendencia látszik kirajzolódni, hogy specializáció nélkül nehéz pusztán “life coachként” dolgozni, ügyfeleket szerezni Magyarországon. A klienseknek speciális problémájuk van, amelyhez speciális segítséget keresnek és várnak.

2013 óta egyre több hazai life coach képzi tovább magát a nemzetközi szinten már szakirodalmilag is alátámasztott párkapcsolati coaching területén. Amely szemléletében és metodológiájában nem, tartalmában viszont jelentős mértékben különbözik az általános life coachingtól.

A párkapcsolatunkra is igaz, hogy nagyon sok ponton meg tud akadni (párválasztás, eltávolodás, kommunikációs nehézségek, megcsalás). Egy képzett párkapcsolati coach abban tud segíteni egy párnak, hogy támogatja őket olyan esetekben, amikor tudják, hogy mit akarnak, de nem tudják, hogyan érhetnék azt el, illetve nem merik megtenni a következő lépést céljaik érdekében. Ebben nyújt segítséget a life coaching specializált irányzata, a párkapcsolat coaching, melynek során tudatosul a résztvevőkben, hogy hogyan léphetnek egy újabb szintre kapcsolatuk adott állapotából.